Fascia

Fascia är mjukvävnadskomponenten i bindvävssystemet. Fascia är en oavbruten tredimensionell vävnad som sträcker sig från huvud till tå, från framsida till baksida, inifrån och ut.

Efter en skada är det fascia som skapar en miljö som möjliggör vävnadsreparationen.

Det är fascian som gör att kroppen är en helhet och inte bara en massa olika separata delar.

Fascian torkar successivt och automatiskt ju äldre vi blir, med rörelse och behandlingar som stimulerar fascian kan den bibehållas elastisk och fuktad högre upp i åldrarna.

Problemet är dock att vi ofta fastnar i repetitiva rörelser eller stillasittande i samma position; exempelvis böjd över laptopen. Fascian blir då spänd och mindre elastisk, vilket leder till stelhet. Långvarig stress kan också påverka fascian och göra den hårdare; det är ett försök att skydda de underliggande musklerna.