Prins från Smedagård 

F. 2016
F. Draumur frá Vorsabae II
M. Nótt frá Gardshorni

Prins är min egen uppfödning och det sista fölet som föddes på gården i Himle.
I början av 2023 drabbades han tyvärr av en omfattande senskada och är nu under rehab. Han får behandling med djupvåg och laser och vid senaste återbesöket på djursjukhuset hade senan läkt bra och jag har stor förhoppning om att han kommer att blir ridbar även om det får ta tid.